Kancelaria Radcy Prawnego Toruń
Img

Dla przedsiębiorców

Stała obsługa prawna, jednorazowe zlecenia obejmujące m.in. sporządzania opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, przygotowywanie pism przedsądowych (np. wezwania do zapłaty), przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

porady prawne

Img

Dla osób prywatnych

Porady prawne, opracowywanie pism procesowych (m. in. pozwów, wniosków i środków odwoławczych) reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sadem Najwyższym reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi kompleksowe prowadzenie spraw sądowych

Img

Specjalizacja

Prawo cywilne (w tym prawo spadkowe i rodzinne, prawo rzeczowe, m.in. służebności przesyłu, prawo zobowiązań, m.in. dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia, kar umownych oraz windykacja należności pieniężnych) prawo gospodarcze prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prawo administracyjne prawo zamówień publicznych prawo podatkowe